آبان ۸, ۱۳۹۷

تصاویر دعای ندبه ۹۷/۷/۲۷

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

فایلهای صوتی ندبه ۹۷/۷/۲۰

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

تصاویر دعای ندبه ۹۷/۷۲۰

جهت مشاهده تصاویر با کیفیت به لینک اپلیکیشن مراجعه نمایید
مهر ۱۴, ۱۳۹۷

فایلهای صوتی مراسم دعای ندبه ۹۷/۷/۱۳

مهر ۱۴, ۱۳۹۷

تصاویر دعای ندبه ۹۷/۷/۱۳